Zavod bo'ylab sayohat

Kesish mashinasi

kesish mashinasi - 1
kesish mashinasi - 2
kesish mashinasi - 7
kesish mashinasi - 5
kesish mashinasi - 6
kesish mashinasi - 4

Belgilash mashinasi

markalash mashinasi-2
markalash mashinasi-5
markalash mashinasi-1
markalash mashinasi-3
markalash mashinasi-7
markalash mashinasi-4

Payvandlash mashinasi

payvandlash mashinasi - 1
payvandlash mashinasi - 2
payvandlash mashinasi - 4